Nowe zarządzanie i dywersyfikacja

Maguin dywersyfikuje swoją działalność: metanizacja, energia jądrowa, cement/wapno, drewno/papier, kopalnie/kamieniołomy, turbiny wiatrowe na lądzie i na morzu, lotnictwo, kosmonautyka, marynarka wojenna, kolej, przemysł rolno-spożywczy, stal, maszyny rolnicze,...

Przejęcie JPi Maintenance

Maguin oferuje kompleksową obsługę klienta dzięki firmie JPi Maintenance założonej w 2002 roku i specjalizującej się w konserwacji maszyn w przemyśle cukrowniczym.

Pozyskanie know-how Buckau Wolf

Narodziny technologii dyfuzji firmy Maguin. Maguin nadal poszerza zakres swej dotychczasowej wiedzy specjalistycznej w cukrownictwie poprzez integrację procesu ekstrakcji słodkiego soku.
Przejęcie firmy Remex

Przejęcie firmy Remex

Firma Maguin wdraża technologię Remex, specjalizującą się w przesiewaczach wibracyjnych w celu uzupełnienia linii płukania buraków.