Narodziny technologii dyfuzji firmy Maguin. Maguin nadal poszerza zakres swej dotychczasowej wiedzy specjalistycznej w cukrownictwie poprzez integrację procesu ekstrakcji słodkiego soku.