Maguin dywersyfikuje swoją działalność: metanizacja, energia jądrowa, cement/wapno, drewno/papier, kopalnie/kamieniołomy, turbiny wiatrowe na lądzie i na morzu, lotnictwo, kosmonautyka, marynarka wojenna, kolej, przemysł rolno-spożywczy, stal, maszyny rolnicze, budownictwo itp.