Wyławiacz pulpy sokowej

Oddzielenie miąższu z soku surowego to ważny etap procesu oczyszczania. Podczas defekacji pektyna w miąższu ulega degradacji, tworząc kompleks żelujący przy pomocy wapnia. Powoduje to zmniejszenie zdolności filtrowania soku z pierwszego węglowania i błota, osadu z soku, a tym samym cukru oraz wzrost spadku zawartości cukru w błocie.

Ponadto te zawiesiny zatykają wymienniki, co ostatecznie pogarsza zużycie energii przez cukrownię.

 

ZALETY :

  • Siatka filtrująca 500 µm
  • Wydajność nominalna 350 m3 / godz.
  • Wykorzystanie 100% powierzchni filtrowania
  • Zamknięta konstrukcja ograniczająca ryzyko bakteriologiczne dla soku.
  • Brak piany, brak dodatkowego zużycia środków przeciwpieniących
  • Instalacja liniowa bez odbierania soku przez pompowanie

Inne produkty

Noże i ostrzałki

Piec obrotowy

Płuczka wykończeniowa

Maguin SAS

2, rue Pierre Sémard
02800 CHARMES
France

+33 (0)3 23 56 63 00

+33 (0)3 23 56 63 05

Maguin Chełmża Sp. z o.o.

uI. Bydgoska 4
87-140 Chełmża
Pologne

+48 56 675 60 12

+48 56 675 27 76

Maguin

2, rue Pierre Sémard
02800 CHARMES
Tél : +33(0)3 23 56 63 00 - Fax : +33(0)3 23 56 63 05
E-mail : maguin@maguin.com

Maguin Chelmza

UI Bydgoska 4
CHELMZA 87-140
Pologne
Tél : +48 (56)6 75 01 30 - Fax : +48 (56)6 75 27 76
E-mail : maguin.chelmza@maguin.com

Share This