Informacje Prawne

 1. Prezentacja strony

Zgodnie z przepisami art. 6-III i 19 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, znanej we Francji jako L.C.E.N., udostępniamy użytkownikom i odwiedzającym stronę www.maguin.com następujące informacje:

Informacje prawne 

 • Status właściciela: przedsiębiorstwo
 • Forma prawna: SAS (Spółka akcyjna uproszczona)
 • Nazwa firmy: MAGUIN
 • Adres: 2, rue Pierre Sémard 02800 Charmes
 • +33 (0)3 23 56 04 04
 • Kapitał w wysokości: 3 016 000 euro
 • Nr SIRET:  875 420 192 00010– R.C.S. : 875 420 192
 • Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: 41 875 420 192
 • Adres poczty elektronicznej: maguin@maguin.com

 • Wykonawca strony: Agencja MAKE DIFFERENT
 • Menedżer ds. publikacji: Sylvain SING
 • Adres kontaktowy menedżera ds. publikacji: maguin@maguin.com
 • Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna

 

 • Strona hostowana przez: OVH, 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix – France

 

 1. Opis świadczonych usług:

Celem strony www.maguin.com jest dostarczenie informacji o wszystkich rodzajach działalności firmy. Właściciel strony dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie www.maguin.com były jak najbardziej dokładne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za ewentualne pominięcia, nieścisłości i braki aktualizacji niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane przez niego samego, czy też przez podmioty trzecie, które przekazały mu te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie internetowej www.maguin.com służą wyłącznie celom informacyjnym, nie są wyczerpujące i mogą ulec zmianie. Podlegają one zmianom, których dokonano od czasu umieszczenia ich na stronie internetowej.

 

 1. Własność intelektualna i fałszerstwa

Właściciel strony posiada prawa własności intelektualnej lub prawa użytkownika odnośnie wszystkich materiałów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania…

Jakiekolwiek powielanie, odtwarzanie, modyfikowanie, publikowanie, całkowite lub częściowe przetwarzanie informacji zawartych na stronie, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą wyrażoną za pośrednictwem poczty elektronicznej: antoine.delplanque@maguin.com lub poprzez formularz znajdujący się na stronie.

Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z tej strony lub jakichkolwiek jej fragmentów będzie uważane za naruszenie i będzie podlegało sankcjom prawnym zgodnie z postanowieniami artykułów L. 335-2 i kolejnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

 

 1. Łącza hipertekstowe i pliki cookie

Strona www.maguin.com zawiera szereg łączy hipertekstowych do innych stron (partnerów, informacji itp.) utworzonych za zgodą właściciela (właścicieli). Właściciel strony internetowej nie ma jednak możliwości kontroli zawartości odwiedzanych stron internetowych i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnego ryzyka związanego z treściami niezgodnymi z prawem.

Użytkownik jest informowany, że podczas przeglądania strony internetowejwww.maguin.com, jeden lub więcej plików cookie mogą zostać automatycznie zainstalowane na jego komputerze. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z przeglądaniem strony internetowej przez komputer. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszego przeglądania strony internetowej, a także umożliwienie stosowania różnych środków umożliwiających śledzenie obecności.

Konfiguracja oprogramowania przeglądarki umożliwia informowanie o obecności pliku cookie oraz, o ile to konieczne, jego odrzucenie w sposób określony pod poniższym adresem: www.cnil.fr

Odmowa zainstalowania pliku cookie może spowodować brak dostępu do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby uniemożliwić zainstalowanie plików cookie:

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka narzędzia / opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz opcję Zablokuj wszystkie pliki cookie. Potwierdź przyciskiem Ok.

W przeglądarce Netscape: zakładka edycja / preferencje. Kliknij Zaawansowane i wybierz Wyłącz pliki cookie. Potwierdź przyciskiem Ok.

 

 1. Ochrona mienia i osób – zarządzanie danymi osobowymi

Użytkownik: Użytkownik Internetu łączący się i używający wyżej wymienioną stroną: www.maguin.com

We Francji dane osobowe są chronione na mocy ustawy nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawy nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego oraz dyrektywy europejskiej z dnia 24 października 1995 r.

Na stronie www.maguin.com właściciel strony zbiera dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu świadczenia określonych usług oferowanych przez stronę  www.maguin.com. Użytkownik przekazuje te informacje przy pełnej znajomości stanu faktycznego, zwłaszcza gdy sam je wpisuje. Użytkownik strony www.maguin.com jest wówczas informowany o obowiązku lub braku obowiązku podawania tych informacji.

Zgodnie z postanowieniami art. 38 i kolejnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plikach i swobodach każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec dotyczących go danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, należy wysłać wniosek pocztą elektroniczną do webmastera.

Żadne dane osobowe użytkownika strony www.maguin.com nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, nie są również wymieniane, przekazywane, przenoszone, przypisywane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku podmiotom trzecim. Wyłącznie ewentualne nabycie strony internetowej www.maguin.com od właściciela strony internetowej oraz jego praw pozwoliłyby na przekazanie tych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do przechowywania i modyfikowania danych dotyczących użytkownika strony internetowej www.maguin.com.

Strona www.maguin.com jest zgodna z RODO. Aby uzyskać informacje na temat naszej polityki dotyczącej RODO, wyślij wniosek pocztą elektroniczną do webmastera.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. dokonującej transpozycji dyrektywy 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. dotyczącej ochrony prawnej baz danych.

Share This