Poza cechami szczególnymi, które przyczyniły się do zdobycia światowej renomy (noże dyfuzyjne, płuczki do buraków, hydrorozdzielacze, podnośniki do buraków, krajalnice z bębnem obrotowym) i stale podnoszoną wydajnością, firma Société Nouvelle des Etablissements Maguin buduje obecnie wszystkie urządzenia dla cukrowni, rafinerii, destylarni, fabryk produktów…