Maguin poszerza zakres swoich działań, integrując technologię FDI ukierunkowaną na przygotowanie wapna do oczyszczania w cukrowniach.