Firma Maguin zostaje przejęta przez Moret Industries, co umożliwia jej dywersyfikację działalności, która do tej pory koncentrowała się na projektowaniu i produkcji pomp przemysłowych oraz obsługę cukrowni.