Produkcja mleka wapiennego

ZALETY:

  • Wysoki czas retencji
  • Wysoka wydajność do 95 m3/godz. mleka wapiennego na jednej linii produkcyjnej
  • Stabilna i precyzyjna produkcja mleka o gęstości wapna
  • Dobre usuwanie piasku dzięki dodatkowej śrubie oczyszczającej

 

 

CHARAKTERYSTYKA:

  • Napędzanie poprzez tarcie zapewniające minimalną konserwację
  • Wewnętrzna separacja niespalonych kamieni
  • Czyszczenie parą wodną poprzez system oczyszczania

Inne produkty

Noże i ostrzałki

Łapacz zanieczyszczeń wielogabarytowych

Maguin SAS

2, rue Pierre Sémard
02800 CHARMES
France

+33 (0)3 23 56 63 00

+33 (0)3 23 56 63 05

Maguin Chełmża Sp. z o.o.

uI. Bydgoska 4
87-140 Chełmża
Pologne

+48 56 675 60 12

+48 56 675 27 76

Maguin

2, rue Pierre Sémard
02800 CHARMES
Tél : +33(0)3 23 56 63 00 - Fax : +33(0)3 23 56 63 05
E-mail : maguin@maguin.com

Maguin Chelmza

UI Bydgoska 4
CHELMZA 87-140
Pologne
Tél : +48 (56)6 75 01 30 - Fax : +48 (56)6 75 27 76
E-mail : maguin.chelmza@maguin.com

Share This