Rozdrabniarki DUO i rozdrabniarki TRIO

ZALETY:

  • Optymalizuje jakość produkcji: jednorodna wielkość granulatu
  • Zwiększa zdolność produkcyjną istniejących linii produkcyjnych
  • Dopasowuje wielkość cząstek w trakcie pracy poprzez zmianę przestrzeni między walcami
  • Wyraźna redukcja wskaźnika recyklingu w obiegu granulacji/suszenia
  • Obniżenie kosztów utrzymania
  • Zapewniona jest ciągła praca bez przestojów

 

CHARAKTERYSTYKA:

 • Wytrzymała konstrukcja
 • Wydajność produkcji od 15 ton/godz. do 50 ton/godz.
 • Walce z hartowanego żeliwa
 • Siłownik zamocowany na ruchomej ramie opartej na dwóch siłownikach hydraulicznych
 • Szeroki zakres zastosowań: Nawóz NPK, azotan amonu, DAP, MAP, CAN, TSP, SSP, mocznik, SEL

Inne produkty

Produkcja mleka wapiennego

Warsztat konserwacji noży

Płuczka wykończeniowa

Maguin SAS

2, rue Pierre Sémard
02800 CHARMES
France

+33 (0)3 23 56 63 00

+33 (0)3 23 56 63 05

Maguin Chełmża Sp. z o.o.

uI. Bydgoska 4
87-140 Chełmża
Pologne

+48 56 675 60 12

+48 56 675 27 76

Maguin

2, rue Pierre Sémard
02800 CHARMES
Tél : +33(0)3 23 56 63 00 - Fax : +33(0)3 23 56 63 05
E-mail : maguin@maguin.com

Maguin Chelmza

UI Bydgoska 4
CHELMZA 87-140
Pologne
Tél : +48 (56)6 75 01 30 - Fax : +48 (56)6 75 27 76
E-mail : maguin.chelmza@maguin.com

Share This